Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

18. MEILT BHRACHA DON MHUILEANN gCEARR

Meilt bhracha don Mhuileann gCearr

Trí cheathrar a rith san aithghearr,

Go múr Fhinn chuaigh gan chuire

Ina ruaig phraip is píobaire.
Eaglais Midhe iarthar Fáil,

Glacaid meilt an fhoinn fhódbháin:

Mionnaíd gach cóir a chur ar gcúl

Is gach éagóir shíor do shíolrú;
Ó bhfuair uainn cíoscháin an fhoinn

Is buannacht gach baile eadrainn,

Píobaire tiach-lán gan cheilt

Is na trí cheathrar ag cóimheilt.
An dlí do scríobhadh anuas ón stát

A chuir díth creidimh ’s fíoreagna, monuar, ar chách,

Chuir díbirt ar shaoithe re ruaig is crá

Is chuir trí cheathrar is píobaire suas go hard.