Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

50. IS AOIBHINN AN GALAR GRÁ MNÁ

Is aoibhinn an galar grá mná,

Ní dob annamh á rá riamh:

Grá marfach don taobh istigh,

Beatha is aoibhne dár chum Dia.
Bí sé mar is aoibhinn leis,

Ní luíonn urchóid air ná aois;

A Dhia, is ionadh do gheibh é bás,

An té a bheir grá do mhnaoi.
Leor leis féin méid a fhlaith’,

Beag a spéis i mba nó i maoin;

An té do gheibh is do bheir é an grá,

Do stad sé go bráth faoi aoibh.
A chúileann bheag mhúinte is ceartbhreá déad

Ler dhúiscis go hiúlmhar gach seachrán géar,

Má dúrais nárbh fhiú leat mar leannán mé

Chuas chút le mo shúile mo theannsháith féin.