Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

66. UCH, A MHUIRE, NACH TRUA MO CHÁS

Uch, a Mhuire, nach trua mo chás

I bpiantaí báis ar dhíth mo shuain

Fán chluanaí mheangach do shlad mo ghrá,

Is nach bhfaighim go brách a mhalairt uaith’.
Mheall sí mise le briathra bláith,

An mhaighdean bhán is gile snua,

Nach dtréigfeadh mé go dtí Lá an Bhráth’,

Is gur líon anois lán dem fhuath.
Mairg a chreidfeas bean go brách

Nó bhéarfadh i gcás di fios a rúin

Mar rinne mise, do líon dá grá,

Is anois gur náir léi beannú dúinn.
Mo chrá mar rinneas mar rinne na táinte riamh,

Bheith i ngrá ar an ainnir, á mealladh gach lá le bliain,

Mo chroí gur mhearaigh, le bhfuilimse gártha liath

Fán chás nach dtuigeann aon duine go bráth ach Dia.