Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

74. PHÓS MISE BEAN IS NÍ DE MO DHEOIN

Phós mise bean is ní de mo dheoin,

An bhean is mó chráigh mo chroí,

Bean ar luigh léi fear is céad

De Chlanna Gael taobh istigh de mhí.
Fuair Ó hÁgáin uirthi dreis

Is fuair sí treis i nDún na nGall;

Thóg Mag Uidhir a chos léi

Is chuir Ó Reighligh a chleas ina tarr.
Níl aon bhráthair molta maol

Ó Theamhair na Rí go hÁtha Cliath

Nár chodail seal in ascaill mo mhná —

Is sin taobh istigh de bhliain.
Lá léin ar an mBréachmhaigh do lean mé gan spás,

Is na céadtaibh de na Gaelaibh go dtugadar di grá;

Ó a Shéamais, ós tú léifeadh go cumasach dán,

Nó an féidir go mb’fhéidir domh col dealaithe d’fháil?