Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

94. NIMHNEACH SIN, A CHROIDHE TINN

Nimhneach sin, a chroidhe tinn,

Atá sinn agat i mbroid;

An eascar is lugha d’fhearg,

Dar leat is dealg a bhíos thriom.

Scaradh ris is mairg nár fhéad,

Ná dul d’éag mar théid na slóigh;

Téid ina dhaighear thriom

Mar do bheith beach dom chrá.
Do scoilt mo chroidhe i mo chliabh

Mar do bheith scian thrid

Ionas do bheith go bráth slán,

An croidhe atá lán de nimh.
Féach an té bhí tréan inné, go lúfar teann

Ag reabhradh an tsaoil i gcéim mhear bhuadhach ghrinn,

Ag cnumha, ag péist, ag daoil inniu á chrinn,

Ina luí leis féin [mo léan], ina fhuarchorp ann.