Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha

97. DÁNA DOMH GAN BHEITH IM THOCHT

Dána domh gan bheith im thocht

Is nach dtuigim port go cóir;

M’intleacht ó tharla go mall,

Ní ghéabhaidh mé ach rann nó dhó.
Guth mo chinn ó tá go searbh,

Dearbh nár cuireadh é re téid;

Is guth m’uchta thíos ar meath,

Is dearbh nach insim díbh leath mo scéil.
Ní thuigim téada ná puirt,

Ní fhaighim mo ghuth go sámh;

Díobháil gutha is cúngrach cléibh,

Is tríd ná gabhaim féin dán.

Is tearc duine le dtuigthear ceart ionnas saoithe an eoil:

Cé mheasaid iomad gur gliogar gan críoch an ceol,

Is air do chuirfinnse tuilleadh is míle bó

Gur fear é sheinneas gan truisle gach ní go cóir.