Trì Rainn agus Amhran
Àir.
Meadrachd
Bàird
Ciad Sreathan
Ainmean
Làmh-sgrìobhainnean
Àir.
Leabhraichean is Uilt
Clàr-dùthcha


Liosta nan Dàn

Mumhain
1
Seachnaidh súil ní nach bhfaiceann
2
Dia do bheatha, a Naoidhe, anocht
3
Cuirfead mo dhroim ris an dtír
4
A fhir éadmhair ag a mbí bean
5
Suirghe an cheard do chleachtamar
6
Tuirseach mé den tuirsese
7
Ar Shaorbhreathach Mac Carthaigh

Connachd
8
Pádraig Ó Dorchaí le Gearailt Ó Cuilleán
9

Eilís Ní Rodaí

le Éamann Ó Caiside

Do goineadh mé ó bheith lom

Tomás a Búrca

Abair leis ná déanadh éad

Fáilte duit go Béal Átha Chláir

Mairg thaobhas bean i mo dhiaidh!

Fada ó bhaile bó gan lao

Baile Àtha Cliath
Pól Mac Aogáin le Seán Ó Neachtain

Osna na scolóige

le Seán Ó Neachtain(?)

Meilt bhracha don Mhuileann gCearr

le Seán Ó Neachtain(?)

Pól Mac Aogáin

le Seán Ó Neachtain

Pól Mac Aogáin

le Seán Ó Neachtain

Éamann Ó Broin

le Seán Ó Neachtain

Proinsias Laighneach

le Máire Ní Reachtagáin
Pól Céitinn le Seán Ó Baotháin

Taobh an Ear-dheas Uladh
Na Féilte Muire le Séamas Dall Mac Cuarta
A Bhláth na bPatriarc
Fáilte do phátrún an lae inniu
Fáilte an Athar
Cuinim an lae inniu
A lóchrann soilse
Déanaimid gairdeachas
A mhaighdean do fuair cré
Do rugadh maighdean
Ag seo ceann an daichead lá
Cuinim an lae-sa tháinig anuas
Cuinim an lae-sa rug Anna

Fáilte don éan

le Séamas Dall Mac Cuarta
Dónall Ó Maol Riain le Brian Ó Ceallaigh
Gearóid Mac Con Mí le Proinsias Ó Doimhléin
Más trí rainn do theastaigh uaibh
Gearrán Bhriain Uí Bheirn le Séamas Dall Mac Cuarta
Toigh Chorr an Chait le Séamas Dall Mac Cuarta(?)
A iníon álainn chiúin Uí Néill le Séamas Dall Mac Cuarta
Séamas Mac Cuarta le Pádraig Mac a Liondain
Pádraig Mac a Liondain le Séamas Dall Mac Cuarta
Freagra Pheadair Uí Dhoirnín le Peadar Ó Doirnín
A phlanda de chrú na nGael fial

Faigh mo chiall domh ó Ghruaimín

Aiste an bhotháin bhoicht

Conchúr Dubh

Eoin Ó Mearáin

le Muiris Ó Gormáin(?)

Is aoibhinn an galar grá mná

Is tairis linn do theacht dár dtír

Ní raibh duine a b'fhearr ná Aodh

Itear iasc i mBaile Shac
Táinig go teaghlach Rí an Domhain
Bí duine i bpéin is é beo
Ar na ceithre críocha déanacha le Pádraig Ó Pronntaigh
Ar na seacht bpeacaí marfa le Pádraig Ó Pronntaigh
Chan srannán seanduine ded shórt
Ní comhfhada barra na méar
An dá Shéan le Peadar Ó Doirnín
A bhean a chaoineas do chéile
A iníon tsuairc an chrutha ghlé
Do pheacaigh mé i d'aghaidh, a Rí le Brian Ó Cathaláin
Dónall Mac Brádaigh le Muiris Ó Gormáin(?)
Dónall an saor-ghruagach

Uch, a Mhuire, nach trua mo chás

Lá dá rabhamarna i gcreig

A ainnir álainn an chrutha chaoimh

Marthain uaim go múr gheal Bhriain!

An sagart beag, pater mulorum
An t-uisce beatha
An Dochtúir Mac a Bheag

Art Mór Mac Mhurchaidh

le Séamas Mac Giolla Choille

Phós mise bean agus ní de mo dheoin

Raghnall Mac Dónaill

Dhéanfad báda bronnmhar

le Art Mac Bionaid

Pára gasta liath Ó Cathaláin

le Seán Buí Ó Cathaláin

Ceistím diagairí Inse Fáil

le Art Mac Bionaid

Is iomaí léan a fuair Inis Fódla

le Art Mac Bionaid

Seán Ó Dálaigh

le Art Mac Bionaid

Aodh Mac Dónaill

le Art Mac Bionaid

Pádraig Ó Luain

le Art Mac Bionaid

Aodh Ó Maolagáin

le Art Mac Bionaid

An Doctúir Butler

le Art Mac Bionaid

Séamas Ó Dúiche

le Art Mac Bionaid
Henry Wray Young le Art Mac Bionaid
Séamas Ó Ceallacháin le Art Mac Bionaid

Doire

Le linn uaisle clainne toictheach


Dùn nan Gall

Trí Rainn agus Amhrán Easa Rua

Muircheartach Ó Siail


Fear Manach

Croidhe lán de smuaintithe


Tìr Eoghain

Róise Ní Néill le Seán Gránna Mac Con Mhuí
Róise Ní Néill

Ulaidh am bitheantas

Nimhneach sin, a chroidhe tinn

Coisc do dheor, a mhacaoimh mná

Gearánach fear an tighe


Gun urra

Dána domh gan bheith im thocht

Fada mise ó do mhnaoi


Ochd sreathan san Amhran

Pronntanas na Bliana Nua

le Seafraidh Ó Ruairc

Is daoine cóir na bráithre

A Ghaeilge mhilis is sáimhe fonn

le Nioclás Ó Cearnaigh(?)

Aodh Mac Dónaill

le Art Mac Bionaid


Gàidhlig na h-Albann

Do Chlann nan Gaidheal le Coinneach MacCoinnich